Sezona 2015 aneb co rok dal a vzal

 

Na sklonku 2015 jsem zhodnotila  sezonu a musím říci, že navzdory nepříznivému počasí a totálnímu rozkladu zdravotního stavu, který mi v podstatě nedovolil focení v odpoledních hodinách ale jen brzy po ránu, se mi podařilo několik husarských kousků jak fotografických, tak především nálezu nových druhů na Chrudimsku a na Pardubicku.

Mezi nejcennější patří bezpochyby objev kriticky ohrožené vážky běloústé na překrásném místě na Chrudimsku. Lokalitu samozřejmě nechám v utajení. Je to totiž neskutečně krásné a vzácné místo, kde jsem letos zdokumentovala na 26 druhů vážek a to se v podstatě nevěnuji focení šidélek a šídlatek. Skutečný počet bude doufám vyšší právě o tyto malé druhy, které se mi dosud nepodařilo najít nebo nafotit.

                  Vážka běloústá, ♂                  

Kromě vážky běloústé jsem na této lokalitě potvrdila i výskyt vážky čárkované. Další vzácný druh, který jsem zde objevila a v CHKO Železné hory je to tuším první nález, je vážka žlutoskvrnná.

                            

Další překvapení mne čekalo na Chrudimce v Pardubicích, kde se mezi klínatkami rohatými z ničeho nic objevil sameček klínatky vidlité, takže v tomto úseku řeky žijí již čtyři druhy klítatek a to rohatá, žlutonohá, obecná a vidlitá.

                   

Za nemalý úspěch považuji nález líhnoucí se samičky šídla sítinového z okolí Trhové Kamenice.

 Z těch běžnějších druhů se mi nově podařilo najít lokalitu vážek hnědoskvrnných a to kolem Býště na Pardubicku, nově jsem na Chrudimsku objevila a nafotila vážku žlutavou.

                 

Těším se na novou sezonu letošního roku a věřím, že se mi povede spousta pěkných fotografií a že snad najdu další nové a zajímavé druhy vážek v našem krásném kraji.